Se dette nyhedsbrev i en browser

Godt gået Per

Det er 35 år siden Per Hougaard startede hos os som 15-årig i vores Aarhusafdeling.

De første år som arbejdsdreng på værkstedet, senere som mekaniker, og i de sidste mange år er Per kommet bag rattet som chauffør på vores lastbiler, hvor Per passer jobbet godt.

”Det var ikke lige til, det med at håndtere køresedler og finde adresser, da jeg er stærkt ordblind”, siger Per. Men ved hjælp fra kollegaer og tilpasning af kørslen, så klarer Per opgaverne perfekt. Med den nye elektronik vi har indarbejdet med iPad og telefonoplæsning af beskeder, så er Pers hverdag blevet enklere. Tillykke til Per med jubilæet og med indsatsen som en dygtig og stabil chauffør.

Vi kan også det med kraner

Vi er nok mest kendt for at transportere store mængder materialer til bygge- og anlægssektoren, men vi kan så meget andet. Vores afdeling ved Aarhus har en kranafdeling, hvor vi med både egne kranbiler og dygtige samarbejdspartneres hjælp løser alle former for kranopgaver. Selv har vi tre kranlastbiler med erfarne chauffører til at styre lastbil og kran.
 
 

 Et kvantespring

Vi kan nu tilbyde en nyudviklet og effektiv løsning i udlægning af asfalt  og andre materialer. Med vores nye traktormonterede udlægger kan vi udlægge asfalt, rabatgrus og muldjord i en bredde fra 15 til 100 cm. Vi kan udlægge både fra højre og venstre. Udlæggeren er også effektiv til at opfylde kabelrender.

>> Se, eller gense filmen her:

Umulige forhold for særtransporter

Det er ikke blevet nemmere at drive en sund forretning inden for blokvognstransport øst for Lillebælt, da bekendtgørelsen fra 2005 hen over sommeren pludselig blev fortolket af en ny leder for politiets afdeling for særtransporter i Greve. Før kunne en tilladelse komme indenfor 24 timer, men nu opleves der ventetider på op til fire uger. Det betyder at vores blokvogne og vores kunders entreprenørmaskinerne står stille i dage og uger, med tab for mange tusinde kroner om dagen. Samtidig har vi og flere af vores kunder oplevet at blive afbooket på planlagte opgaver, da entreprenører og vognmænd i Jylland har kunne stille med maskinerne hurtigere. Jyske vognmænd skal nemlig søge i Padborg, hvor de har kunne få transporttilladelser i løbet af en til to dage. Reglerne fortolkes forskelligt på de to særtransportkontorer i henholdsvis Padborg og Greve, så det giver en skævvridning i konkurrencen mellem landsdelene, da det er vognmandens adresse, der afgør om der søges i Padborg eller Greve.

>> Læs mere her om specialtransport:

60.000 tons jord kommer på lastbilhjul

I Københavns Nordhavn kører vi jord væk fra to store byggepladser. De er centralt placerede på Trælastholmen. Den ene byggeplads har Accura indgået aftale med By & Havn om køb af en af de mest attraktive erhvervsgrunde i det eftertragtede område. Her vil Accura opføre et moderne og innovativt domicil blandt kanaler, metro og bydelspladser. På den anden grund har AP Pension vundet retten til at bygge et kontorhus på Trælastholmen. Her skal opføres et 10.000 kvadratmeter stort kontorhus på Trælastholmen, hvor selskabet i forvejen bygger Hotel Comwell Copenhagen Portside. Nordhavn er inde i en rivende udvikling. Og ikke mindst Trælastholmen er et spændende område med stor byggeaktivitet.

Frameld dig dette nyhedsbrev