Se dette nyhedsbrev i en browser

Det bedste fra to verdener

I oktober 2017 vandt vi kørslen for Aarhus Kommune med tømning af affaldsbeholdere. Der blev indkøbt seks Scania-trækkere og bygget citytrailere til at løse opgaven.

Da vi hos DSV Transport er gode til kundekontakt og logistik, og vores vognmænd er gode til chaufførkontakt og materiel, så var det nærliggende at finde en vognmand, der ville overtage den del af opgaven. Her i år lykkedes det, ved at Abildskou i Aarhus købte lastbilerne og fortsatte samarbejdet med chaufførerne.

Hvordan er det så gået?

Jess Abildskou, der driver en stor forretning for persontrafik, har også en lastbilafdeling. Samarbejdet mellem Abildskou og os, er et godt eksempel på, hvordan et perfekt samarbejde kan være, også i transportbranchen. Ved at se nye muligheder og være åbne for dem, kan vi sammen tilbyde vores kunder de bedste løsninger. Vi hos DSV Transport er altid klar til at etablere samarbejdsaftaler.

>> Læs historien bag Abildskou her

Fra førerhuset til driftsleder

Da Johan Bukholt fik det store kørekort, blev det til mange timer i et førerhus. Johan er i dag driftsleder på vores jordtipper og styrer også grusgraven i Munke Bjergby.

– Jeg er nærmest vokset op med lastbiler, da jeg i de unge år hjalp det lokale øldepot. Senere blev det til en chaufføruddannelse, og et af de chaufførjob jeg tog, var hos DSV Transport, hvor min vogmandsforretning også startede. En lastbil blev til tre lastbiler frem til finanskrisen i 2008. Men krisen drillede, så lastbilerne blev solgt en efter en. I 2010 var det slut, og så blev jeg markmand her med en afstikker på et år i en anden branche. Da jeg kom tilbage for tre år siden, blev grusgraven i Munke Bjergby en del af huset her, og jeg fik opgaven med at styre graven. Samtidig har jeg også fået opgaven med at holde snor i vores jordtipper. Så fra at sidde hele dagen og styre lastbilen er der nu kommet mange bolde i luften på en gang. Sorteringsanlæg, gummigederne og tusinde andre ting skal bare virke, og så er det godt at have erfaring fra de år i øldepotet, hvor jeg som meget ung skulle løse mangt og meget. De mange timer i førerhuset gav også et godt afsæt til min hverdag nu, slutter Johan.

Vores nye jordtip
 
Ved Stenløse på Sjælland, har vi etableret jordtip, hvor vi kan modtage op til 100.000 tons klasse 0 og 1 jord. Området er fugtig landbrugsjord, der når vi er færdige med at fylde op, bliver mere velegnet til at dyrke.
 

 

DSV Transport har hen over sommeren brugt mange ressourcer på en ændret praksis omkring særtransporter, der nærmest hen over natten fik hele særtransport-sektoren til at gå i stå.  Den indsats høster vores kunder og vi nu endelig frugten af. Det har været en lang kamp, men på ganske kort tid er bunken af ansøgninger, der afventer behandling, svundet ind til 1/3, og vi kan igen honorere kundernes ønsker, men vi er ikke helt i mål endnu.

Da der først på sommeren blev indført en ny fortolkning af bekendtgørelsen på Politiets Særtransportkontor i Greve, begyndte vi at kunne mærke længere behandlingstider på vores ansøgninger om gennemførelse af særtransporter. Modsat kollegaerne i vest, fortolkede man nu pludselig bekendtgørelsen anderledes end praksis de sidste 15 år. Det betød, at med den nye fortolkning, så skulle alle ansøgninger søges hos kommunerne og anden vejmyndighed, hvis en transport oversteg et af følgende mål. 4,1 høj. 3,65 bred, 22/30m lang eller vejede over 56 tons. Hverken kommuner eller særtransportkontoret var gearet til den ændrede behandlingsgang, hvilket satte alle særtransporter øst for Lillebælt i stå, mens man vest for Storebælt fortsat arbejdede efter den hidtidige praksis. Forespørgslen til kommunerne steg med 80 procent, hvilket de slet ikke var gearet til, det var særtransportkontoret, som på daværende tidspunkt bestod af fire medarbejdere bestemt heller ikke. Derfor stod det hurtigt klart, at der skulle handles hurtigt, da bunken af ansøgninger på særtransportkonteret i øst steg markant på ganske kort tid, og gjorde det umuligt for både os og vores kunder at planlægge og gennemføre særtransporter. Via vores medlemskab i både DI Transport under Dansk Industri og af DTL under Dansk Erhverv har vi haft muligheden for at medvirke til et øget politisk pres, der havde til formål at sikre at vores kunder igen kunne planlægge og få gennemført særtransporter – og det store arbejde har som nævnt nu båret frugt – men vi giver ikke op før forholdene igen er helt normale, og vores kunder igen er sikret de mest optimale forhold at arbejde under. 

>> Læs artiklerne fra transportmagasinet her

Julen står for døren og afslutningen på et år i COVID 19s tegn

Det har på mange måder været et anderledes og turbulent år, men i disse ekstraordinære tider har vi vist vigtigheden af en stærk transportbranche. En branche som har sørget for at samfundet kunne fungere og ikke mindst at bygge- og anlægsbranchen har været holdt i gang af vores vognmænd, chauffører og medarbejdere. 

Det skal alle involverede have en kæmpe tak for, og alle kan være stolte af deres indsats, da chaufførerne som de få skulle på arbejde, mens samfundet var lukket ned og vores medarbejdere, der kæmpede for at holde forretningen kørende hjemme fra deres private gemakker. Tak til kunderne for alle ordrer og opgaver, vi har fået lov til at udføre i 2020, vi glæder os til at forsætte samarbejdet og ikke mindst den digitale udvikling i 2021.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, pas godt på jer selv og hinanden.

Lars Saltoft Kristoffersen

 

Frameld dig dette nyhedsbrev