Se dette nyhedsbrev i en browser
Vi sikrer vejene til vinter
 
Fredag den 17. august var der sidste mulighed for at byde ind på Vejdirektoratets store udbud af vintertjeneste.
 
Udbuddet omfatter i alt 81 ruter, der skal dække de ca. 3.815 km. statsveje, svarende til 5 % af det offentlige vejnet i Danmark (som altså udgør 76.100 km.) – men det er samtidig de 5 % veje, som 50 % af den danske trafik afvikles på, så behovet for at kunne færdes sikkert er stort, og derfor bød dette års udbud på flere ændringer i forhold til tidligere.
 
Nogle af ændringerne er, at beredskabsperioderne grundet det varmere klima er blevet kortere, og derudover har Vejdirektoratet efter dialog med branchen indarbejdet mere fleksibilitet for vognmændene således, at glatførebekæmpelse og snerydning kan gennemføres både hurtigere og mere effektivt.
 
Ud af de i alt 81 ruter vandt vi og vores dygtige vognmænd 37 ruter fordelt over hele landet, svarende til knap halvdelen af det nationale beredskab. Kontrakterne løber som udgangspunkt i 3 år, og det betyder, at i alt 178 biler fra DSV Transports vognmænd står klar til at sikre forsvarlige veje landet over. Vi håber I alle vil tage rigtigt god imod dem ude på landevejen.
Endnu en stor ordre er i hus
 
Vi er nu kommet rigtig godt i gang med en stor for sag for entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S. Det drejer sig om udvidelse af et datacenter i Odense, som vi et par gange tidligere også med Aarsleff som vores aftalepartner, har haft fornøjelsen at levere transport og råstofmaterialer til.  Den samlede mængde tilkørt sand og grus, samt bortkørt overskudsmateriale forventes denne gang at ligge omkring imponerende 2,5 mio. ton. 
 
Udvidelsen skal stå helt færdig i 2025, men for vores vedkommende vil den travleste periode være frem til omkring april 2023. Fra dette tidspunkt forventes det daglige behov for lastbiler at falde fra de 50 om dagen til cirka 10. 
 
Vi er meget glade og stolte over at have landet endnu en stor, spændende og krævende opgave, for Per Aarsleff A/S, og i kraft af et fantastisk godt samarbejde med deres dygtige og kompetente folk, forventer vi også at kunne løse denne opgave til alles fulde tilfredshed.
 
Billedet viser et par af vores tilknyttede vognmænd under aflæsning på jordtippen i Sdr. Nærå
Så bliver der knust
 
I vores grusgrav ved Munkebjergby har vi en stor stenknuser i gang med at få store sten til at blive til ærte- og nøddesten. Vi har cirka 7.000 tons store sten (1500 mm til 0,32), der bliver forvandlet til to brugbare fraktioner. Nå det job er udført, så har vi cirka 5.000 tons andre sten, der skal forvandles til 0.63 sten. De skal så blandes med grus, så vi ender med mange tons bundsikrings materiale.
Tillykke
 
Nicolai Raun bliver 50 år, tillykke med dagen, og Gurli Henriksen har 10-års jubilæum hos os, det er vi glade for.
Frameld dig dette nyhedsbrev