Se dette nyhedsbrev i en browser
Vi er nået langt
 
Fra årsskiftet skal vi kunne dokumentere CO2 aftrykket på materialer og kørsel. Da bygge- og anlægsindustrien står for 30 procent af det danske CO2 aftryk, så har området stor bevågenhed.
 
De nye krav om dokumentation på CO2 aftryk i bygge- og anlægsindustrien er nu kendte. Vi skal kunne oplyse, hvad aftrykket er på et læs materialer vi leverer. Hvor meget aftrykket er på selve materialerne, og kørslen frem til det er tippet af. Det kræver et godt samarbejde med grusgraven, og at vi har faktatjekket forbruget ved selve kørslen. Det er på plads hos os.
 
De nye krav til byggeriet (BR23 forordningen) sætter et loft for, hvor stort et aftryk et byggeri må sætte. Ved byggerier over 1000m2 må det maks. være 12 kilo pr m2. Det betyder at vi kan hjælpe byggeindustrien ved at komme med alternative løsninger, der giver mindre CO2 belastning i det samlede projekt. Vi arbejder målrettet på alternative løsninger. Vi kan levere slagger fra forbrændingsanlæg til anlæg af tilkørselsveje til byggeriet, eller vejlede i at bearbejde byggeaffald på pladsen, så der ikke er transport. Vi lever af at transportere, men fremtiden kræver, at vi arbejder med løsninger, der nedsætter klimabelastning, og vi er langt fremme i den proces.
16 tusinde tons asfalt lagt ud om natten
 
I Nordhavnen i København har vi fået opgaven med at kører belægningen til den store plads RGS Nordic skal benytte. Det er NCC Industry, der har fået til opgave at udlægge asfalt på en 51.000 m2 stor plads i Københavns Nordhavn. Pladsen skal anvendes til et nyt behandlingsanlæg.
 
Opbygningen består af 10 cm asfalt bærelag af typen GAB I, mens der som slidlag er valgt 3 cm asfaltbeton type 11t. GAB I, som har en stor styrke overfor tung trafik og produceres med 50 % genbrugsasfalt. Denne genbrugsasfalt erstatter nye råvarer i forholdet 1:1. Herved sikres en stor bæredygtighed og CO2-belastningen fra produktet reduceres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod opnås en forbedret kvalitet, idet den knuste asfalt indeholder en ikke uvæsentlig andel knuste granitmaterialer, som normalt ikke anvendes i GAB I.
 
AB 11t har også en stor styrke overfor tung trafik. Heri anvendes 30% genbrugsasfalt, som udelukkende består af sunde granitmaterialer, hvilket sikrer en uændret kvalitet og en reduceret CO 2 belastning.
Byens flotteste træk
 
Ronnie Petersen i Ringsted kører for os med hans Scania. Ronnie har kørt lastbil siden 2001 og stort set alle årene for os. Det er ikke helt tilfældigt at Ronnie bruger mange timer bag det hvide rat i førerhuset. Familien har alle ”diesel i årene” og Ronnies far Steen Petersen har været med fra starten, da der stod ”De sammensluttede vognmænd” på lysskiltet.
 
Ronnie har kørt meget i Skandinavien med volumengods, men efter der er kommet en lille søn derhjemme, har Ronnie valgt at køre tættere på hjemmeadressen. Kom med i førerhuset hos Ronnie her:
 
Velkommen og tillykke
 
Den 1. december startede Thomas Rosenstand i vores Roskildeafdeling og Thomas skal være salgsansvarlig i entreprenørafdelingen.
 
Thor Lundgren i vores salgsafdeling fylder 50 år. Stort tillykke med dagen Thor.
Med ønsket om du får en trafiksikker jul
 
Da vi står for vintertjenesten på store dele af de danske veje, er vi sikre på at du kommer trygt frem, hvis du skal på besøg hos familie og venner i julen.
 
Inden du tager på juleferie, vil vi gerne ønske dig en dejlig jul, og en tak for godt samarbejde i år. Der har været tryk på kedlerne her i 2022, og alle har ydet en indsats for, at vi kunne servicere vores mange kunder på bedste vis.
 
Rigtig godt nytår.
 
Lars Saltoft Kristoffersen
Frameld dig dette nyhedsbrev